Łączna liczba pytań: 50

Sprawdź swoją wiedzę w jednym
z quizów. Dokonaj wyboru tematu testu a następnie odpowiadaj na pojawiające się pytania. Każde pytanie może mieć więcej niż jedną prawidłową odpowiedź.

Poszerz swoją wiedzę:


FORUM - UFOinfo.pl


UFOinfo.pl


 
Test:  Fenomen UFO


 Określenie "latający spodek" wiązane jest z:
 
 prezydentem USA - J. F. Kennedym,
 ufologiem Kazimierzem Bzowskim,
 pilotem Kennethem Arnoldem.


-  - - - - : : : - - - -  -

 Kiedy doszło do katastrofy UFO w Roswell?
 
 1 lipiec 1947,
 2 lipiec 1947,
 3 lipiec 1947,
 8 lipec 1947.


-  - - - - : : : - - - -  -

 Z czym kojarzona jest osoba Boba Lazara?
 
 z badaniami nad grawitacją,
 z Incydentem Salta' 95,
 z organizacją MJ12,
 ze Strefą 51.


-  - - - - : : : - - - -  -

 KtĂłry z prezydentĂłw USA jako pierwszy otrzymał informacje na temat NOLi?
 
 Franklin Roosevelt,
 J. F. Kennedy,
 Harry Truman,
 G. W. Bush.


-  - - - - : : : - - - -  -

 Mianem "Europejskiego Roswel" określamy katastrofę NOLa:
 
 na wyspie Wolin,
 w Soccoro,
 na wyspie Spitzbergen,
 w Krasnodarsku.


   
(c) 2004 - 2005 www.ufoinfo.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone
Treści i opinie zawarte w publikowanych materiałach na UFOinfo.pl nie są zawsze zgodne
z opiniami i poglądami redakcji. Każdy Autor ma suwerenne prawo do umieszczania własnych
opinii w swoich publikacjach.